Đơn giá và các khoản phí của các dịch vụ

GÓI DỊCH VỤ

PHÍ
DỊCH VỤ

LỆ PHÍ

BIỂU MẪU

HỒ SƠ

GÓI 1A: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn Công ty
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty 250.000 đ 650.000 đ
Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu
– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
– Khắc Con dấu tròn công ty
– Làm Thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT
GÓI 1B: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty 650.000 đ 650.000 đ
Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu
 

 

– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
– Khắc Con dấu công ty
– Làm Thủ tục phát hành con dấu
– Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế
– Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
GÓI 1C: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập (FULL)
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty 650.000 đ 950.000 đ
Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu + 300.000 đ đăng báo
 

 

– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)
– Khắc Con dấu công ty
– Làm Thủ tục phát hành Con dấu
– Kê khai thuế ban đầu
– Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
– Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia
GÓI 2: THÀNH LẬP CHI NHÁNH – VPĐD – KHO – CỬA HÀNG
– Thành lập Chi nhánh công ty 300.000 đ 100.000 đ Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email
– Thành lập Văn phòng đại diện 300.000 đ 100.000 đ
– Thành lập Kho hàng – Cửa hàng 300.000 đ 100.000 đ
– Thành lập Điểm kinh doanh 300.000 đ 100.000 đ
GÓI 3: THAY ĐỔI GPKD CÔNG TY
– Thay đổi tên Công ty 200.000 đ 200.000 đ Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
– Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty 200.000 đ 200.000 đ
– Thay đổi Ngành nghề kinh doanh 200.000 đ 200.000 đ
– Thay đổi Thành viên – Cổ đông góp vốn 400.000 đ 200.000 đ
– Thay đổi vốn điều lệ công ty 400.000 đ 200.000 đ
– Thay đổi người đại diện pháp luật – Giám đốc 200.000 đ 200.000 đ
– Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty 200.000 đ 100.000 đ
– Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện 200.000 đ 100.000 đ
GÓI 4: GIẢI THẾ CÔNG TY
– Giải thể DNTN, công ty tnhh, công ty cổ phần 400.000 đ 0 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
– Giải thể chi nhánh công ty 400.000 đ 0
– Giải thể văn phòng đại diện 400.000 đ 0
– Giải thể kho hàng – cửa hàng 400.000 đ 0
GÓI 5: DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ
– Kê khai thuế ban đầu 400.000 đ 0 Liên hệ trực tiếp
– Báo cáo thuế trọn gói 300.000 đ/tháng 0
– Dịch vụ Kế toán trọn gói 500.000 đ/tháng 0
– Dịch vụ Quyết toán thuế 300.000 đ/tháng 0
– Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán thuế 400.000 đ/tháng 0
GÓI 6: ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN
– Đăng ký độc quyền Logo 500.000 đ 660.000 đ Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
– Đăng ký độc quyền Thương hiệu, Tên công ty 500.000 đ 660.000 đ
– Đăng ký độc quyền Nhãn hiệu, Bao bì 500.000 đ 660.000 đ
GÓI 7: ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH SẢN PHẨM
– Đăng ký Mã vạch sản phẩm, hàng hóa cho công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu 500.000 đ 1.500.000 đ Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email