Hoàn thiện sổ sách kế toán

Hoàn thiện sổ sách kế toán, thiết lập lại hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo Chế độ kế toán hiện hành. Đảm bảo cho công tác kế toán tại doanh nghiệp được đúng, chính xác và tuẩn thủ đầy đủ quy định của pháp luật kế toán thuế. Dịch vụ hoàn thiện sổ sáchbao gồm: – Phân loại, kiểm tra chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lệ theo quy định: + Kiểm tra lại chứng từ, hóa đơn gốc đối chiếu với tờ khai thuế GTGT…

Read More

Dịch vụ kế toán trọn gói

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ trên cở sở chuyên nghiệp. Đối với công ty mới được thành lập, nhu cầu đặt ra của chủ công ty là ngoài việc kinh doanh thì phải có trách nhiệm nộp báo cáo thuế, lập sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế. Việc tuyển dụng nhân viên kế toán để thực hiện…

Read More

Dịch vụ quyết toán thuế

Gói dịch vụ quyết toán thuế giúp khách hàng giải quyết một cách triệt để, nhanh chóng, kịp thời các vấn đề liên quan tới quyết toán thuế, sổ sách kế toán trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Nội dung thực hiện của Dịch vụ quyết toán thuế: 1. Sắp xếp, kiểm tra chứng từ, hóa đơn, sổ sách trước khi quyết toán thuế: – Nhận chứng từ, hóa đơn, sổ sách của khách hàng; – Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định; –…

Read More

Báo cáo thuế

Dịch vụ Báo cáo thuế là công tác lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý. – Liên hệ trực tiếp với khách hàng: tư vấn các quy định pháp luật có liên quan, nêu rõ các sai sót có thể xảy ra đối với việc ghi chép thông tin trên hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra, lập kế hoạch…

Read More